Bereken Zelf

Het K-peil van een woning is een kengetal om de graad van thermische verliezen door de gebouwschil aan te geven. De NWWI taxatie bestaat uit een normaal rapport financiering woonruimte aangevuld met een minimum aantal bijlagen zoals 6 foto`s van het getaxeerde object, kopieën van gemeentelijke informatie, eigendomsbewijs evenals minimaal 3 referentieobjecten in de omgeving van de te taxeren woning of appartement.

Een te hoge taxatie zal namelijk nog vele jaren in navolgende taxaties en heffingen doorwerken, zoals het eigenwoningforfait, waterschapsheffing, vermogensrendementsheffing en erfbelasting De Hoge Raad wil het bezwaar maken tegen de WOZ aanslag vereenvoudigen door de zogenaamde bezwaardrempel (Fierens marge) te schrappen.

Er van uitgaande dat u gehuwd was in gemeenschap van goederen, maakt het voor de periode van voor uw scheiding in 2014 niet uit wie er feitelijk betaalde aan het huis (u leefde in gemeenschap van goederen, dus alles was van u samen), voor die periode geldt eigenlijk, ook al betaalde u alleen, dat u gezamenlijk betaalde.

Daarbij moet je wel (ja, ook dat nog) letten op de specifieke factoren bij de verkoop, zoals bijvoorbeeld de tijd van het jaar, hoeveel huizen tegelijk te koop stonden, of de verkopers haast hadden (dan nemen ze misschien genoegen met een lagere prijs) of misschien hadden de kopers haast (dan betalen ze meer, omdat ze snel willen verhuizen) en alle andere verschillen en overeenkomsten bij het specifieke geval.

Niemand leent graag geld maar voor een grote verbouwing of woningaankoop is er vaak extra geld nodig waarvoor een kort of lange lening/ hypotheek noodzakelijk is. Bij de afsluiting van je nieuwe hypotheek voor een nieuwe woning moet je al beslissen een hoger bedrag te lenen dan nodig is voor de aankoop.

Daarnaast ben ik het oneens met Harelijn dat een taxatie een halfuurtje werk is. De opname voor een redelijk eenvoudige woning duurt al een halfuurtje, daar komt bij reistijd, voorbereiding, maken van berekening, zoeken naar mogelijk vergelijkingsmateriaal met evt.

Binnen het Zelf Online van Realfy kozen we voor het pakket met automatische Social Media Sharing voor slechts 69.95 euro, daardoor plaatsen zij de advertentie van de woning direct op een aantal Social Media kanalen die zijn afgestemd op de doelgroep van ons huis.

Kortom een woningtaxatie kan worden ingezet voor verschillende doeleinden waarbij elke situatie weer uniek is. Of het nu gaat om een standaard taxatierapport of een woningtaxatie welke is gevalideerd door een validatie instituut, bij Van Welzenes Makelaardij & Taxaties worden alle soorten taxatierapporten erkend en goedgekeurd door alle geldverstrekkers.

Na ontbinding van de gemeenschap van goederen, ben je samen beschikkingsbevoegd over de goederen (simpel gezegd: samen eigenaar van alles) en ben je ook samen aansprakelijk voor alle schulden (dit is geregeld in artikel 102 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Bovendien wordt het op papier geschonken bedrag bij de ontvangers opgeteld bij hun vermogen in Box 3. Hoe meer er geschonken wordt, hoe meer belasting zij moeten betalen omdat zij 1,2% inkomstenbelasting moeten betalen over hun (aanzienlijke) vermogen.

Er zijn veel sites waar je vragen moet beantwoorden om een prijs te krijgen…trap er niet in, de meeste sites doen iets met die informatie en voor je het weet heb je last van allerlei callcenters die je hypotheken willen verkopen etc omdat je ooit eens ergens hebt aangegeven te willen verhuizen.

Tijdens een waardebepaling bekijken wij uw woning en schatten wij de realistische verkoopprijs in de huidige markt.Verder geven wij u tijdens dit gesprek, indien gewenst, tips voor het goed verkoopbaar maken van uw woning en kunt u ons alles vragen over de markt in het algemeen en het segment waarin uw huis zich bevindt in het bijzonder.

Bij de DCF-methode worden toekomstige geldstromen in kaart gebracht, vaak voor een periode van drie of vijf jaar, omdat die periode te overzien is. De kasstromen worden ingeschat op basis van het businessplan en alle andere relevante gegevens die van de onderneming bekend zijn.

Dus stel more info dat de woning in de verhuurmarkt ca. 600 per maand zou doen dan zal de (vruchtgebruikende) bewoner/eigenaar 300 euro per maand aan de andere eigenaar verschuldigd zijn vanwege het gebruik van zijn deel van het eigendom waarover die mede-eigenaar zelf niet kan beschikken.

De staatssecretaris van Financiën heeft destijds in antwoord op vragen van de Tweede Kamer (brief van 10 oktober 2011, nr. BD2011/293, Notafax 2011, nr. 245 ) gesteld, dat wanneer de legataris een lager bedrag moet inbrengen dan de WOZ-waarde, de legataris erfbelasting verschuldigd is over het verschil tussen de WOZ-waarde en de inbrengsom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *